Oude IJsselstreek roept het kabinet op om rekening te houden met plattelandsgebieden bij het invoeren van rekeningrijden. Wethouder Ria Ankersmit kreeg het optuigen van een lobby donderdagavond als opdracht mee vanuit een aangenomen motie van ADA en Lokaal Belang, zo meldt REGIO8.

Een van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is het invoeren van de kilometerheffing in 2030. Dan moet er motorrijtuigenbelasting betaald worden per gereden kilometer. In het coalitieakkoord staat benoemd dat de heffing niet tijd- en plaatsgebonden gaat zijn, en dit is volgens de indieners in Oude IJsselstreek oneerlijk. Volgens de indieners moet gekeken worden naar de verschillen tussen plattelandsgebieden en de Randstad als het gaat over het openbaar vervoer en verkeersverbindingen. “Als ik mijn kinderen nu naar de sport moet brengen, moet ik met de auto gaan”, aldus Richard de Lange, fractievoorzitter van ADA. “En hetzelfde geldt voor culturele aangelegenheden en ook bij een rit naar het ziekenhuis. Waarom moeten wij dan hetzelfde gaan betalen, terwijl inwoners van de Randstad de keuze hebben om met de metro of de tram te gaan?”

De motie werd maandag ook voorgelegd in de Achterhoek Raad, maar werd toen aangehouden omdat de raadsleden het te prematuur vonden. Deze mening deelden de fracties van het VVD, CDA en PvdA in Oude IJsselstreek. Met steun van Pro! werd de motie echter aangenomen. Volgens de fractievoorzitter van ADA is het nu, omdat er een regeerakkoord is, juist een perfect moment het debat aan te jagen. “Je moet er bij zijn als de plannen gemaakt worden en niet als alles al in kannen en kruiken is”, aldus De Lange. “We kunnen wel gaan wachten tot er een kastje in de auto hangt, maar dan ben je te laat.”

Foto: REGIO8 (archief)