Zo’n 75 mensen luisterden zondag 15 oktober ingespannen naar de undercover-verhalen van Roel Binnendijk. Gedurende drie jaar filmde hij stiekem wat er bij kippenboerderijen, veetransporten en in slachthuizen gebeurde. Zijn beelden gingen de wereld over en leidden tot grote publieke verontwaardiging en tot Kamervragen.

De werkgroep van de Partij voor de Dieren Lochem nodigde Roel Binnendijk en auteur Jeroen Siebelink uit om in gesprek te gaan over hun boek Onder de Beesten. Undercover in de bio-industrie. De beelden die Roel Binnendijk stiekem maakte tijdens het opdrijven en slachten van koeien en varkens en het vangen van eenden en kippen toonden hoe het eraan toe ging. Roel zelf werkte undercover mee, en worstelde daarbij voortdurend met zijn geweten. Het was zwaar, en veel aanwezigen vroegen dan ook hoe hij het als dierenvriend en veganist kon volhouden. “Ik moest het grotere geheel voor ogen houden, en niet denken aan het individuele dier, alleen dan kon ik het volhouden.”

Samen met schrijver Jeroen Siebelink schreef Roel zijn ervaringen op in een boek. Het leest als een roman, maar is volledig gebaseerd op de feiten. “Er zijn weinig boeken over het grootste dierenleed dat er bestaat, de bio-industrie.” stelt Jeroen. Hij wijst op de belangrijke opdracht om keer op keer moedig te zijn en de waarheid onder ogen te zien. Het gesprek werd tot ver na de lezing bij de signeersessie voortgezet. Hiermee begon de kick-off van de campagne van de PvdD Lochem.

© Foto: RTV Ideaal