Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant geld, die zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is voor hen interessant om dit contante geld te investeren in horeca. Zo wordt het geld witgewassen. De gemeente Bronckhorst waarschuwt hiervoor.

Zo worden ondernemers bijvoorbeeld overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te sluiten tegen hoge tarieven of iemand wil het pand huren maar is onduidelijk over de activiteiten waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. De ondernemer loopt het risico dat het pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.

Wanneer een ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Er ontstaan dan grote risico’s. Het pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. de ondernemer kan juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in het pand of onder de vlag van de onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Verdachte situaties kunnen worden gemeld bij de politie.