In de eerste week van juli is een start gemaakt met de bouwplannen voor de locatie van het voormalige kerkgebouw ‘De Vlam’ aan de Piersonstraat in Zelhem. Woningcorporatie ProWonen realiseert hier de komende tijd acht nieuwe huurwoningen. Voor de aanleg van een nieuw riool in de Piersonstraat is de weg vanaf 7 juli tot en met de week van 9 augustus diverse keren afgesloten.

Liemers wegenbouw start in de week van 5 juli met het aanbrengen van het infiltratiesysteem en met het aanleggen van de riolering in de Piersonstraat. Hiervoor wordt het asfalt uit de straat verwijderd. Tijdens de werkzaamheden wordt de straat diverse keren afgesloten. Directe omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Nadat Liemers klaar is in de week van 9 augustus, ligt er geen asfalt meer. Er wordt tijdelijk een puinbaan als verharding aangebracht. Deze blijft er tot het eind van de bouw liggen. Pas als de woningen klaar zijn, wordt de straat weer hersteld.

Van Campen Bouwgroep start na de bouwvak met de bouw van de acht woningen. ProWonen biedt deze woningen vanaf september aan op www.thuisindeachterhoek.nl