© Foto: Powerful Ageing

Het college van B&W van de gemeente Lochem heeft besloten om een pilot te starten waarin de training Powerful Ageing wordt aangeboden. Deze training is voor inwoners die zich melden bij de gemeente omdat ze moeite hebben om de huishoudelijke taken gedaan te krijgen.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en actief deel kunnen nemen aan de samenleving, dat wil vrijwel iedereen. Maar in de praktijk ziet de gemeente dat ouderen steeds minder actief worden. Hierdoor gaat hun kracht snel achteruit en lopen ze tegen belemmeringen aan in hun dagelijkse taken. Zoals het huishouden, traplopen of spelen met de kleinkinderen. De gemeente Lochem wil graag bijdragen aan de vitaliteit van haar inwoners. De training Powerful Ageing helpt mensen om langer zelfstandig het huishouden te doen en om krachtig en vitaal te blijven.

Powerful Ageing is een trainingsprogramma voor alle leeftijden. Het programma bestaat uit snelheid- en wendbaarheidstraining, balans, reactiesnelheid en (explosieve) krachttraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. Op dit moment zijn er zo’n 29 gemeenten actief met Powerful Ageing en hebben 54 gemeentes interesse getoond in het programma of zitten in het voorbereidingsproces. De reacties van de deelnemers zijn over het algemeen positief. Ze geven aan dat ze weer dingen kunnen doen die ze voorheen niet konden.

© Foto: Powerful Ageing