Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur van uiterwaard Spaensweerd bij Steenderen te verbeteren.

Een nieuwe ondiepe geul met stromend water moet ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren. De nieuwe geul is aan twee kanten verbonden met de IJssel. Zo blijft het water in de geul stromen in dezelfde richting als het water in de rivier. De vissen en andere dieren hebben geen last van scheepvaart op de rivier.

Op donderdag 3 februari was er een online bijeenkomst om omwonenden te informeren over de plannen voor de nieuwe geul en de verbeterering van de riviernatuur. Rijkswaterstaat werkt met verschillende projecten in het rivierengebied aan de verbetering van de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren. Uiterlijk in 2027 moeten de projecten klaar zijn.