© Foto: RTV Ideaal (archief)

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ingestemd met de startnotitie Keurkamer. Hiermee kan de ontwikkeling van woningen op locatie Keurkamer in Ulft van start. De Keurkamer ligt na sanering van de bedrijfsbebouwing al langere tijd braak. Gezien de grote woningnood pakt de gemeente deze locatie nu op, met als doel om de komende jaren woningen te bouwen op de Keurkamer.

De Keurkamer ligt direct tegen het centrum van Ulft aan. Het plangebied biedt daarom een mooie gelegenheid om woningbouw te realiseren. “We willen een mix aan woningen bouwen, in meerdere prijsklassen en voor meerdere doelgroepen woningzoekenden. Vanwege de ligging nabij het centrum met de voorzieningen, verwachten we dat de nadruk bij het levensloopbestendige segment komt te liggen” aldus wethouder Ben Hiddinga.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie vastgesteld, hierin staan de belangrijkste uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de Keurkamer. De startnotitie is te vinden op het platform Onze Oude IJsselstreek.