© Foto: REGIO8

Bronckhorst luidt de noodklok over de eigen financiën. Het jaar 2023 werd nog afgesloten met een positief resultaat van 4,3 miljoen euro, maar voor de komende jaren zijn er grote zorgen. Omdat er minder geld van het Rijk komt, moet er worden bezuinigd.

“We zijn financieel nog steeds gezond, maar het is een hele uitdaging om dat ook te blijven”, aldus wethouder Antoon Peppelman. De Algemene reserve van Bronckhorst bedraagt ruim 24 miljoen euro en die sterke financiële positie willen ze graag zo houden. “Ik ben blij met de perspectiefnota vol oplossingen gericht op de jaren 2025 en 2026. Het geeft ook een doorkijk naar de toekomst waar nog pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.” Vanaf 2026 komt er fors minder geld van het Rijk, in totaal gaat er ongeveer drie miljard euro minder naar de gemeenten. “Die korting is enorm”, schetst de wethouder. “We moeten goed in gesprek met Den Haag blijven, ze moeten weten dat wij het geld nodig hebben om te kunnen zorgen voor onze inwoners.”

Om de begrotingen van de aankomende jaren rond te krijgen moet er bezuinigd worden op verschillende vlakken. De plattelandsgemeente wil daarom de jaarlijkse boomplantdag en de verkiezing van Ondernemer van het Jaar schrappen. Maar dat betekent volgens Peppelman niet per se dat de initiatieven hoe dan ook verdwijnen: “Misschien willen de ondernemers het in een vorm overnemen, of misschien stappen er wel andere partijen in.” Ook stopt de gemeente met tegoedbonnen voor huishoudelijke hulp, hiermee konden mantelzorgers en mensen met een Wmo-indicatie extra hulp aanvragen. Deze maatregel moet per jaar zo’n 73.000 euro opleveren.

Bronckhorst ziet meer mogelijkheden om geld binnen te halen. Zo is invoeren van betaald parkeren in het stadje Bronkhorst een optie en hoopt de gemeente de ondergrondse vuilcontainers te verkopen aan Circulus Berkel. De parkeerkosten leveren geschat 5000 euro per jaar op, terwijl de verkoop van de containers 812.000 euro in het laatje moet brengen. Met het uitgeven van evenementenvergunningen hoopt de gemeente 65.000 euro per jaar binnen te halen door leges te verhogen. Al deze maatregelen vallen onder een zogenaamde ‘eerste zeef’ en moeten samen in totaal 2,7 miljoen euro opleveren.

De aankomende jaren blijft Bronckhorst af van de OZB (de onroerendezaakbelasting red.) en andere lasten van de inwoners volgens Peppelman, maar als de begrotingen na 2026 niet gedicht kunnen worden, wijzigt dit mogelijk: “Maar dat is echt het laatste redmiddel.” De raad beslist nog voor de zomer over de plannen van het college. Daarna kan wethouder Peppelman aan de slag met de nieuwe begroting.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8