In het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw opent Agro-innovatiecentrum De Marke op woensdag 25 augustus zijn deuren in Hengelo. Op deze dag zijn allerlei precisielandbouwtechnieken te zien.

De Marke is, net als zo’n 20 andere boeren in Nederland, al een aantal jaren deelnemer in het project NPPL vanuit de Wageningen Universiteit. Precisielandbouw kan een belangrijke rol gaan vervullen in het realiseren van de doelen voor de thema’s waar De Marke zich mee bezig houdt, zoals het klimaat, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Naast deze thema’s wordt ook aandacht geschonken aan regionale projecten.

De open dag begint op 25 augustus om 12.00 uur en wordt gehouden aan de Roessinkweg 2 in Hengelo. Opgeven is verplicht kan via:  www.proeftuinprecisielandbouw.nl.