Vijf boeren uit de omgeving van drinkwatergebied ’t Klooster in het buitengebied van Hengelo doen mee met een proef om het grondwaterpeil op hun land te verhogen. Zo bericht De Stentor.

Tijdens de wintermaanden wordt in kleine stapjes overtollig regenwater de grond ‘ingepompt’. In totaal wordt op 25 hectare aan landbouwgrond in het gebied extra water aangevoerd met behulp van elektrische pompen en dikke waterslangen. Vorige winter is een eerste proef uitgevoerd op het land van boer Jelger Zielhorst. Op zijn grond zijn grote waterslangen uitgerold, waar elke meter een beetje water wordt uitgestort op het land. Het water komt uit overvolle sloten uit de directe omgeving. Deze extra bevloeiing moet voor een extra buffer zorgen.

In april wordt de proef geëvalueerd en mogelijk uitgerold over andere droge gebieden in de Achterhoek.

Foto: Pixabay