De Provincie Gelderland blijft achter het plan staan om de Dorpsstraat in Laag-Keppel af te sluiten voor doorgaand verkeer. De Dorpsraad Hummelo trok recent de steun in, maar dat zorgt niet direct voor beweging op het provinciehuis.

“Wat ons betreft verandert er niets”, laat een woordvoerder namens de provincie weten. “We werken het advies nu uit dat de klankbordgroep in het voorjaar heeft aangeboden aan de twee bestuurders.” De Dorpsraad Hummelo was lid van die klankbordgroep en steunt de oplossing voor de Hummeloseweg als onderdeel van het totaalplan nog steeds. Het afsluiten van de Dorpsstraat zorgt echter voor zoveel kritiek in het dorp, dat de partij de handen af heeft getrokken van het totaalplan.

Gemeente Bronckhorst wil niet reageren op de kritiek van de Dorpsraad Hummelo over het participatietraject en verwijst door naar de provincie. Op het provinciehuis wordt gewerkt aan een reactie op de ingediende zienswijze van de dorpsraden in Wehl en Hummelo, maar het plan om de Dorpsstraat met een landbouwsluis af te sluiten staat nog altijd overeind.

Het werk voor de toekomstige afsluiting moet voor het einde van het jaar starten. In eerste instantie wordt alleen de Dorpsstraat afgesloten met een landbouwsluis nabij de brug in Laag-Keppel, terwijl de oversteek bij Hoog-Keppel open blijft. In februari 2023 volgt een evaluatie, waarna de landbouwsluis mogelijk op een andere plek komt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8