De verkenning naar de RegioExpres is afgerond en het voorkeursalternatief voor de inpassing voor het tweede spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de eerste fase van de planuitwerking voor de RegioExpres.

Om de RegioExpres te kunnen rijden is dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem-De Huet nodig. Het nieuwe spoor is gepland aan de zuidzijde van het bestaande spoor. Enige uitzondering hierop vormt het traject tussen station Didam en de overweg Zandweg. Hier zal het nieuwe spoor deels aan de noordzijde komen. In totaal worden 11 overwegen veiliger gemaakt. De opbrengst uit de participatie van inwoners en andere belanghebbenden bij de planvorming heeft een belangrijke rol gespeeld. Zo is het voorkeursalternatief voor de aanpassingen aan de overwegen Beekseweg en Notenstraatje gebaseerd op schetsen van omwonenden. Voor station Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland. Achter station Doetinchem De Huet gaat het aantal sporen terug van 2 naar 1. Hierdoor hoeft er geen nieuwe spoorbrug gebouwd te worden over de Oude IJssel. Gedeputeerde Staten leggen het besluit en VKA ter bespreking en oordeel voor aan Provinciale Staten.

”We nemen nu het voortouw om de vaart erin te houden zodat deze versnelling en verbetering er echt kan komen. De 20 minuten tijdswinst én een betere aansluiting op de Randstad en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen kunnen een grote bijdrage leveren aan de opgaven waar we in heel Nederland voor staan. Op het gebied van verstedelijking, woningbouw én klimaat” aldus Jan van der Meer, gedeputeerde OV.

Foto: RegioExpres