©️ Foto: REGIO8

De Provincie Gelderland komt met twee nieuwe proeven om tot een oplossing te komen voor de verkeerssituatie in Laag-Keppel en Hummelo. Tevens is duidelijk dat ze niets zien in het doortrekken van de Sliekstraat als oplossing voor de overlast in het stadje, ook komt er geen definitieve landbouwsluis op de Keppelseweg.

De provincie wil onderzoeken of een eenrichtingsweg op de Wehlsedijk tussen Laag-Keppel en Wehl een oplossing kan zijn. Dit in combinatie met een eenrichtingsweg op de Hummeloseweg. Ook zien ze mogelijk een oplossing in het maken van een knip in de Hummeloseweg, hierdoor verdwijnt de doorgang voor verkeer op deze weg. Een landbouwsluis op de Wehlsedijk, zoals ten tijde van de eerste proef, blijft ook nog een optie.

“Het belangrijkste is dat de maatregelen die we gaan nemen bijdragen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van heel het gebied rondom Hummelo/Laag-Keppel”, aldus gedeputeerde Klaas Ruitenberg. “We willen geen problemen verplaatsen. Juist daarom hebben we gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, die zoals de naam zegt, gericht is op het hele gebied.”

Wanneer de nieuwe proeven worden uitgevoerd en hoe de testfase er uit gaat zien is nog niet duidelijk. “De komende maanden worden deze alternatieve oplossingsrichtingen verder uitgewerkt samen met gemeente Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar”, aldus de provincie. De provincie geeft aan dat ze het minder lang willen laten duren als de eerdere proeven, maar konden nog niet met een tijdsindicatie komen.

Bestuurders van de gemeente Bronckhorst, Zevenaar en Doetinchem hebben maandag tijdens overleg met de provincie laten weten zich zorgen te maken over de effecten van de landbouwsluis. Zij geven aan dat de verkeersveiligheid langs wegen in Angerlo, Nieuw Wehl, Hoog-Keppel, Achter Drempt en de Energieweg in Doetinchem verslechterde ten tijde van de proef.

Een duidelijke wens van verschillende kanten, het doortrekken van de Sliekstraat ziet de provincie niet als ‘een op zichzelf staande oplossing’. Ook gaan ze niet verder met de optie om een landbouwsluis op de Keppelseweg te plaatsen, dit kwam naar voren uit de onderzoeken.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8