Foto: REGIO8

De gemeenteraad van Bronckhorst kijkt positief naar het woningbouwplan voor de Hiddinkseweide. De raadsleden willen de ruimtelijke visie voor de geplande woonwijk in Hengelo nog wel in de raad bespreken omdat het een controversieel onderwerp is, zo bleek donderdag tijdens de politieke avond.

“Maar dat het een bespreekstuk is in de raad, hoeft niet te zeggen dat we daar discussie over gaan hebben”, aldus Marcel Westerink van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). Alle aanwezige raadsleden keken positief naar de plannen, vooral het uitgebreide onderzoek dat vooraf is gedaan werd geprezen. Zo zei Johanna Bergevoet van de PvdA: “Er is zorgvuldig naar natuur en water gekeken, en er is rekening gehouden met geschiedenis van het gebied.” Toch heerste er onder een aantal insprekers ook een gevoel van frustratie, omwonenden uitten al langer hun zorgen over de plannen voor 180 woningen.

Inspreker Wim de Jager, een van de omwonenden, gaf aan dat de bewering van wethouder Emmeke Gosselink, dat het Waterschap Rijn en IJssel het eens is met de beoogde bouwlocatie, niet klopt. ‘In alle overleggen hebben wij duidelijk aangegeven dat wij als waterschap bouwen op zulke locaties niet moeten willen’, liet het waterschap in een mail, die ook in handen is van REGIO8, weten. De wethouder countert de aantijging: “Wij kennen deze mail niet. De conclusies in deze fase van het project zijn in goede samenwerking met het waterschap tot stand gekomen.”

Ook het SAB-rapport van Bronckhorst, waarin mogelijke bouwlocaties worden vergeleken, werd in twijfel getrokken door de inspreker. “Het lijkt vooralsnog geen SAB-rapport te zijn”, vindt De Jager. “De directie van SAB wil de authenticiteit van het rapport niet bevestigen.” De Jager vraagt zich af of de gemeente het SAB-logo aan het rapport heeft toegevoegd. ‘Uiteraard klopt dit niet en ik neem dan ook afstand van deze uitspraak. SAB is een onafhankelijk bureau’, laat wethouder Gosselink in reactie weten. ‘Ik vind het spijtig dat er zo over ons gedacht wordt.’

Ondanks dat een aantal insprekers niet tevreden is met de wijze van handelen van de gemeente, klonk er ook een positief tegengeluid. “Het stoort mij en vele anderen dat er door een aantal omwonenden hele rookgordijnen worden opgetrokken, er is een veel grotere stille groep die wel voor de woningen is”, gaf inspreker Martin Harmsen aan. “Door alle vertraging worden de woningen duurder. Bouwers, bouwen maar!” Wethouder Gosselink stelt het op prijs dat dit tegengeluid er is: ‘Wij waarderen het dat er ook mensen opstaan en de moeite nemen om dit geluid publiekelijk uit te spreken.’

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8