© Foto: Laborijn

De gemeente Doetinchem diende vorige week een subsidieaanvraag in bij het Rijk om woningbouw in de spoorzone mogelijk te maken. De subsidieregeling Woningbouwimpuls (WBI) stimuleert woningbouw door publieke investeringen deels financieel te dekken. In de aanvraag vraagt de gemeente Doetinchem om een bijdrage van ruim 3 miljoen euro voor de locatie van Laborijn.

“De deadline van de subsidieregeling dwong ons snel te schakelen en na te denken over een bouwprogramma op de Laborijnlocatie. We zouden een dief van onze eigen portemonnee zijn als we deze kans niet hadden benut. De spoorzone is een grote ontwikkeling en deze subsidie kunnen we hiervoor goed gebruiken” aldus wethouder Ingrid Lambregts.

De subsidieregeling Woningbouwimpuls (WBI) stond tot half februari open. De gemeente heeft gekeken voor welk deelgebied in de spoorzone er snel een onderbouwde aanvraag konden indienen. Daarbij is de Laborijnlocatie naar voren gekomen. Laborijn gaat kleiner herbouwen op haar eigen terrein. Hierdoor komt een restkavel beschikbaar voor herontwikkeling. In dit gebied ziet de gemeente Doetinchem mogelijkheden voor de bouw van 472 woningen, met een mix van werken, maatschappelijk en een klein deel overige functies zoals cultuur. Daarnaast komen er openbare parkeervoorzieningen met meerdere lagen.