Woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek en de gemeente hebben voor de komende 4 jaar samenwerkingsafspraken gemaakt. Afspraken over hoe zij goede huisvesting in een fijne leefomgeving voor sociale huurders kunnen realiseren. Per jaar spreken zij af wat er concreet uitgevoerd wordt. De afspraken gaan over beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en ook over de leefomgeving.

Een belangrijke afspraak is dat de woningcorporaties tot en met 2030 260 sociale huurwoningen gaan bouwen. Onderdeel daarvan is de nieuwbouw op de woningbouwlocatie Detmerskazerne in Eefde en de locatie Zuiderbleek in Lochem. Het komend jaar gaan gemeente en corporaties samen op zoek naar nieuwe locaties om de overige woningen te realiseren. Nieuwe locaties zal de gemeente aan de woningcorporaties aanbieden tegen sociale grondprijzen. Daardoor krijgen zij meer financiële ruimte voor nieuwbouw, verduurzaming en woningverbetering.

Het verduurzamen van de woningen blijft de aandacht houden. IJsseldal Wonen en Viverion werken onverminderd door met het energiezuiniger maken van woningen. Zij beginnen met de woningen met de slechtste energielabels. Daarnaast staat het benutten van zonne-energie op de agenda. IJsseldal Wonen start in de loop van 2023 met het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Het plan is om jaarlijks zo’n 100 woningen in Lochem te voorzien van zonnepanelen. Daarnaast wordt de samenwerking met LochemEnergie voortgezet. Viverion gaat in 2023 zonnepanelen van LochemEnergie inzetten bij de stroomvoorziening van algemene ruimten in de eigen wooncomplexen.

© Foto: RTV Ideaal