© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Oude IJsselstreek wil inwoners die inkomensondersteuning ontvangen de mogelijkheid bieden om zonder financiële druk en druk vanuit de woningmarkt te onderzoeken of zij willen samenwonen met hun partner. Inwoners met inkomensondersteuning kunnen, met toestemming van STOER Versterkt!, tijdens een proefperiode van drie maanden samenwonen, zonder dat de hoogte van de uitkering direct verandert.

Met de invoering van de beleidsregels “Samenwonen op proef” kunnen inwoners de stap zetten naar samenwonen. Hierdoor ervaren inwoners meer vrijheid bij het maken van een keuze die past bij hun persoonlijke situatie. Hun financiële situatie verandert gedurende de eerste drie maanden niet en ze behouden hun woning, waardoor zij de ruimte hebben om een weloverwogen beslissing te nemen, zonder belemmerd te worden door mogelijke dakloosheid of financiële problemen.

De werkwijze kan leiden tot meer doorstroom op de woningmarkt doordat er meer woningen beschikbaar komen wanneer inwoners na drie maanden definitief gaan samenwonen. Dit draagt bij aan het verminderen van woningkrapte, wat een positief effect heeft op de beschikbaarheid van woningen voor andere inwoners.

© Foto: RTV Ideaal (archief)