De Stichting DRU Industriepark heeft deze maand een bijzondere schenking ontvangen van de nazaten van weduwe Tijdink. Het betreft twee schilderijen, met de titels ‘Aftappen gietijzer (koepeloven)’ en ‘Emailleren Potten & Pannen’ van de hand van de industriële schilder Herman Heijenbrock. De kunstwerken waren voorheen al in bruikleen bij de stichting DRU Industriepark en zijn nu definitief overgegaan.

Herman Heijenbrock (1871-1948) staat bekend om zijn schilderijen van industriële taferelen. Hij bezocht hiervoor havens, mijnen en fabrieken zowel in binnen- als buitenland. Heijenbrock werd gerespecteerd als iemand die de naamloze arbeiders waardeerde, en zijn uitgebreide oeuvre wordt beschouwd als een belangrijk historisch document. De werken die nu aan DRU zijn overgedragen, zijn in 1927 daadwerkelijk in Ulft geschilderd, tussen de twee wereldoorlogen. Voor de stichting Herman Heijenbrock waren deze schilderijen tot voor kort onbekend.

De schilderijen werden overgedragen door Hans Manschot en Anita Verheij. Zij houden zich bezig met de nalatenschap van mevrouw Tijdink, de weduwe van een van de oud-bedrijfsleiders van de DRU en oprichter van ATAG. In 2012 werden de doeken reeds in bruikleen gegeven aan wat toen nog DRU Cultuurfabriek heette. In haar testament liet mevrouw Tijdink opnemen dat na haar overlijden de schilderijen geschonken zouden worden aan de DRU in Ulft.

© Foto: Henk van Raaij