Hoewel vooruitkijken het motto is van Senefelder Misset, is de Doetinchemse drukkerij ook trots op zijn roots. In het kader van zijn 150-jarig bestaan heeft het bedrijf het graf van oud-eigenaren Kees en Henk Misset weer in ere hersteld.

Uitgeversmaatschappij C. Misset, dat nu Senefelder Misset heet, is altijd van groot economisch belang geweest voor de stad Doetinchem en de regio. Vooral onder leiding van Kees en Henk Misset, de zoons van oprichter Cornelis Misset, nam de groei van het bedrijf een grote vlucht. Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde Misset tot de twintig grootste uitgevers van Nederland. Kees Misset overleed in 1947 en is begraven op Begraafplaats Loolaan in Doetinchem, naast zijn broer Henk die twee jaar daarvoor overleed.

Zowel Cornelis Misset als zijn zonen waren ondernemers met visie en een eigen stijl. Zo kreeg het bedrijf in 1916 al een eigen pensioenfonds, organiseerde het al vóór de Tweede Wereldoorlog personeelsreizen en stimuleerde het eigenwoningbezit met een hypotheek van de zaak. Ook als lid van de Doetinchemse gemeenschap droegen de heren Misset hun steentje bij aan voorzieningen zoals het openluchtzwembad Groenendaal, een hotel en een vliegveld.

Naar aanleiding van de reportage Misset in Oorlogstijd ging Senefelder Misset op zoek naar het graf van de twee broers, dat in slechte staat werd aantroffen. De drukkerij diende bij beheerder Buha bv een verzoek in om het duograf te restaureren. Buha bracht Senefelder hiervoor in contact met een professionele restaurateur. Nadat de directie van Senefelder de restauratieplannen had goedgekeurd kon het herstelproces van start gaan.

© Foto: RTV Ideaal