Doesburg is, vooral vanaf de zestiende eeuw, een echte vestingstad. In 1607 richt prins Maurits de stad in als frontierstad, een vesting aan de grens. Vanaf dat moment heeft Doesburg, tot aan de Tweede Wereldoorlog, permanent een garnizoen binnen zijn grenzen.

Dat garnizoen bestaat, net als vandaag, uit soldaten en officieren. Vaak jonge mannen met veelal oog voor vrouwelijk schoon. Het ligt dan ook voor de hand dat er tussen die soldaten en Doesburgse meisjes en vrouwen romances zijn voorgekomen en relaties zijn ontstaan. Bert Stulp, een van de onderzoekers van HetHuisDoesburg, vroeg zich af of daar vandaag de dag nog iets van is terug te vinden.

Berts interesse werd gevoed door het beeld van Ronald Tolman bij verpleeghuis St. Elisabeth in Doesburg. Op de sokkel van dat beeld staat: ‘Verliefde soldaat.’ Vanaf dinsdag 1 augustus is hierover meer te lezen op de website Van Doesburg Vertelt.

© Foto: Cees Duindam