Vrijdag besloot burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst een woning aan de Zuivelweg 2 in het buitengebied van Vorden voor 3 maanden te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief productiematerialen.

Verder weegt voor de burgemeester mee dat door de activiteiten in het pand sprake was van brandgevaar, waarmee de veiligheid van buurtbewoners in het geding had kunnen komen. Ook is sluiting een middel om herhaling te voorkomen en een signaal af te geven tegen dit soort ondermijnende activiteiten in woningen.

Hennepteelt tast de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. Burgemeester Besselink pakt deze ondermijnende criminaliteit daarom aan. Op basis van de Opiumwet is het voor de burgemeester mogelijk op te treden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in een (bedrijfs)pand. Zij heeft de bevoegdheid om in dergelijke gevallen een perceel, of op het perceel aanwezige panden, (tijdelijk) te sluiten.