Droogte op de IJssel bij Velp en de Velwerpwaarden. (juli 2019)

Het is sinds woensdagmiddag weer toegestaan om water uit beken, rivieren en sloten te halen in de Achterhoek. Waterschap Rijn en IJssel heeft het sproeiverbod, dat sinds juni van kracht was, opgeheven.

“Door de regen van de afgelopen weken zijn de oppervlakte- en grondwaterstanden weer voldoende hersteld en is de situatie stabiel”, aldus het Waterschap Rijn en IJssel. “Vanaf nu gelden de normale regels weer voor het oppompen van water. Zo moet je bijvoorbeeld een vergunning hebben en er voldoende water stromen over de stuw.” Vanwege extreme droogte aan het begin van het jaar lag blijvende schade aan natuur en de waterkwaliteit op de loer. Hierom werd in juni het sproeiverbod afgegeven. Uit metingen blijkt dat de de oppervlakte- en grondwaterstanden nu voldoende hersteld zijn om het verbod in te trekken.

Ondanks dat het watersysteem weer is bijgetrokken blijft het waterschap voorzichtig. “De regio is immers extra kwetsbaar voor droogte, vanwege de ligging op de hoge zandgronden”, aldus het Waterschap. “Ook zijn er weinig mogelijkheden om extra water in te laten vanuit de grote rivieren.” Om in de toekomst beter met de extreme weersomstandigheden om te gaan vraagt het waterschap de medewerking van de inwoners van de Achterhoek.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: RTV Ideaal (archief)