In de Achterhoek zijn sinds 1 augustus 2021 de nieuwe contracten voor het leveren van de dyslexiezorg (EED) van kracht. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben met 3 zorgaanbieders contracten afgesloten namelijk Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B.

Een wijziging ten opzichte van de ‘oude’ contracten is dat met deze dyslexiezorgaanbieders meerjarige afspraken zijn gemaakt. De gemeenten werken gedurende maximaal 7 jaar met deze partijen samen voor het leveren van zorg en ondersteuning in het kader van dyslexiezorg. Voor meer informatie kunt u terecht bij gemeenten.