Agrariërs in de Achterhoek zijn steeds meer gewend aan de droogte, het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater door het Waterschap Rijn en IJssel heeft dan ook weinig invloed op agrariërs in de Achterhoek, dat laat LTO Noord weten. In de Achterhoek is het altijd al verboden geweest voor agrariërs om daarmee gewassen te beregenen.

“Agrariërs in de Achterhoek beregenen alleen met grondwater”, laat LTO Noord aan REGIO8 weten. “Als je het gewas wil laten groeien en/of groen wil houden, moet je beregenen. Zolang boeren kunnen blijven onttrekken uit grondwater kunnen ze ook blijven beregenen.” Toch maakt de belangenorganisatie zich wel zorgen over de aanhoudende droogte en is op dit moment voor alle gewassen de droogte een groot risico. Zowel aardappelen, groentegewassen, maar ook maispercelen en grasland beginnen droogteverschijnselen te krijgen.

Voor de gewassen is het van belang dat er vanuit grondwater beregend kan blijven worden. “Als je naar aardappelen kijkt is het wel zeker dat er minder kilo’s geoogst gaan worden. Niet op elk perceel, maar waarschijnlijk wel op 60% van de percelen minder aardappelen. Daarnaast is het altijd al een teelt geweest waarmee je als akkerbouwer risico’s loopt.” LTO Noord geeft aan dat de telers/agrariërs inmiddels de droogte ook gewend zijn.

Foto: REGIO8