In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de Waeke van het ‘Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uitgegeven. De komende editie van Flonkergood heeft als thema ‘Thuus’ meegekregen. Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – in het dialect – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood.

Belangrijkste voorwaarden: De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten; Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen; De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten worden niet in behandeling genomen;

Het volledige reglement waaraan inzendingen van Flonkergood moeten voldoen, is te vinden op www.ecal.nu/flonkergood.