’t Onderholt is een vereniging die zich bezighoudt met de instandhouding en de verbetering van de agrarische natuur. Het kantoor van de vereniging is prachtig gelegen in het buitengebied van Vorden. Achter het gebouw strekt zich een romantisch hooiland uit, links liggen twee poelen en rechts staat een majestueuze kastanjeboom.

’t Onderholt bestaat ruim 20 jaar en het doel van de vereniging is tweeledig. Ten eerste dat er zoveel mogelijk agrarische natuur bij komt of behouden blijft. De vereniging biedt daarnaast boeren de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering in de wintermaanden aan te vullen met deze kleinschalige en veelzijdige werkzaamheden. ’t Onderholt is partner van de gemeente Bronckhorst bij tal van projecten voor het versterken van het landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Zo beheert ’t Onderholt landschapselementen van de gemeente Bronckhorst.

Men kan met eigen ogen het resultaat van de inspanningen van ’t Onderholt bewonderen? Op 18 juni wordt er een fietstocht georganiseerd. De fietsroute is ongeveer 25 kilometer lang. Ook zijn er wandeltochten van ongeveer 3 kilometer. Deelname is gratis, opgave in verband met eten en drinken is gewenst via info@onderholt.nl. Voor 25 euro per jaar lid kan men lid worden van ’t Onderholt. Zo blijft men op de hoogte van de activiteiten en draagt men een steentje bij aan het behoud van onze prachtige omgeving.