Op sommige Gelderse wegen wordt zo vaak te hard gereden dat CDA Gelderland zich afvraagt of de verkeersveiligheid van de weggebruikers nog wel gewaarborgd is.

52 procent van de weggebruikers overschrijdt de maximumsnelheid op de N826 tussen Zutphen en Laren en bijna 70 procent gaat over de limiet op de N822 tussen Borculo en Eibergen. Het CDA heeft via berichtgeving geconstateerd dat op een groot aantal Provinciale wegen meer dan 20 procent van de weggebruikers te hard rijdt. Het CDA vindt verkeersveiligheid van groot belang, vandaar dat de fractie schriftelijke vragen stelt aan Gedeputeerde Staten.

Het CDA vraagt Gedeputeerde Staten daarbij om een overzicht van wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren. “Ik ben erg geschrokken van deze cijfers. Als er zoveel mensen te hard rijden, dan zal zo’n weg ook gevaarlijker zijn is onze logische gedachte” aldus Fractievolger Nick Bakker. De CDA fractie wil daarom weten wat de provincie doet met deze cijfers. “Als bijna 70% te hard rijdt op een weg dan verwacht ik wel actie” vult Bakker aan. Dat zou wat het CDA betreft kunnen bestaan uit extra controles, maar ook op duurzame aanpassingen van de betreffende weg.

© Foto: RTV Ideaal