© Foto: BIJ de bieb

De overheid wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Daarom komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar. Want vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Dit staat beschreven in de zorgplicht.

Met het instellen van deze zorgplicht voor gemeenten door de Rijksoverheid, stelde de overheid gemeenten in de gelegenheid om SPUK gelden aan te vragen. De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten konden specifieke uitkeringen aanvragen voor diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld verruiming van openingsuren en doorontwikkeling van nieuwe en/of bestaande vestigingen. De gemeenten Lochem en Zutphen zien het belang van een toekomstbestendige bibliotheek en vroegen SPUK subsidie voor de bibliotheek aan. Inmiddels is deze subsidie toegekend.

Voor de vestigingen in de gemeente Lochem (Gorssel en Lochem) ziet BIJ de bieb toekomstmogelijkheden voor: (door)ontwikkeling (meer) Buurtbiebs in de kleine kernen en uitbreiding van het activiteitenprogramma (ook met Taalhuisactiviteiten en leeractiviteiten zoals digitale vaardigheden). BIJ de bieb ziet voor de vestigingen in de gemeente Zutphen mogelijkheden om bij de vestiging in Warnsveld de dienstverlening en inrichting aan te pakken met meer toekomstgericht te maken. Voor de vestiging Zutphen zal de focus liggen op meer wijkgericht werken en aanpassing openingsuren.

Voor alle vestigingen wil BIJ de bieb zowel jeugd als volwassenen leer- en ontwikkelmogelijkheden bieden in BiebLAB’s. Hiermee wordt al volop geëxperimenteerd.