Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) stopt vanaf 1 oktober. Inwoners kunnen de TONK nog wel tot 1 november 2021 aanvragen, maar het einde van de regeling komt langzamerhand in zicht. De regeling is bedoeld voor inwoners van de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021, mogelijk recht hebben op deze financiële ondersteuning in hun woonlasten. Tientallen inwoners hebben gebruik van deze tijdelijke regeling.

De tegemoetkoming voor het betalen van woonlasten bedraagt maximaal 1.500 euro per maand, onder aftrek van drempelkosten (variërend per gemeente van 235 tot 430 euro). Door het aanvraagformulier in te vullen, kan de berekening worden gemaakt. Daarnaast is de regeling uitgebreid met een vast bedrag van 250 euro per maand voor met wonen samenhangende kosten, zoals bijvoorbeeld servicekosten of woon-gerelateerde verzekeringen.