Een eeuwenoude unieke traditie vindt jaarlijks plaats op Hemelvaartsdag. Op donderdag 26 mei worden de bekende roggebroden weer gewogen en geveild bij de Muldersfluite. Sinds 1529 mochten alleen de geërfde boeren die eigenaar waren van een boerderij op de Markegronden van het Gooy, Dunsborg en op de Zellemmer-Hattemermarke plaggen en turf steken. Ze moesten dan wel jaarlijks op Hemelvaartsdag een roggebrood van minstens 22 pond leveren bij de Dunsborger molen. Dit brood was bestemd voor de armen in de gemeente.

Die dag bij de Muldersfluite groeide uit tot jaarlijkse feestdag van de Markegenoten. Niet geërfden en buiten de Marke wonende boeren mochten volgens de regels alleen plaggen en turfsteken na speciale toestemming. De bouwlieden op de Zelhemmer-Hattemermarke leverden ‘s maandags na Hemelvaart hun brood op de Zelhemse brink. Degene die het zwaarste brood leverde – vaak meer dan 100 pond – kreeg 2 flessen wijn. Als het roggebrood minder dan 22 pond woog, moest men 6 stuivers boete betalen. Vanaf 1772 werd niet leveren bestraft met dubbele levering in het volgend jaar. Vanaf 1807 moesten de Markenrichters het brood verdelen onder de armen van diaconie Hengelo en Zelhem.

Traditioneel vindt de broodweging ieder jaar op Hemelvaartsdag plaats bij de Muldersfluite aan Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem. Blaaskapel met boerendansers en rijtuig van de burgemeester lopen voorop. Dan volgen paard en feestelijk versierde wagen met daarop de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden. Onder toeziend oog van Goudse pijp rokende notabelen, burgemeester, veilingmeester en weger worden de grootste broden gewogen en onder de toeschouwers geveild. Daarna worden ook de andere broden verkocht voor het goede doel. De gever van het grootste brood krijgt ook nu nog die 2 flessen wijn.

Dit jaar heeft Caritas Keijenborg besloten, dat de opbrengst van de broodverkoop naar Stichting Zwembad Het Elderink gaat. Die stichting is voortgekomen uit een burgerinitiatief tot behoud van het zwembad. Jong en oud genieten van dit zwembad, waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn. Deze fraaie voorziening is van groot belang voor de leefbaarheid van Hengelo en omgeving voor nu en in de toekomst. Deze eeuwenoude vorm van gemeenschappelijke armenzorg is feitelijk een voorloper van huidige sociale voorzieningen. Dit unieke gebeuren is in Nederland alleen nog bij de Muldersfluite te zien en iedereen is meer dan welkom om sfeer en roggebrood te proeven.

Foto: Arno Wolsink