Het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2021-2023 geeft inzicht in de overgang naar schone energie en een beter klimaat. Het heeft een praktische insteek. Het programma bevat tientallen lopende en toekomstige projecten en initiatieven, die bijdragen aan het halen van klimaat- en energiedoelen van de gemeente Lochem.

De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn in de afgelopen jaren, tussen 2019 en 2021, gestart en hebben de komende jaren een doorlooptijd. Denk bijvoorbeeld aan de Biogashubs in Laren en Lochem, het waterstofproject in Berkeloord en de Buurt Energie Strategieën (BES). De gemeente draagt veelal bij met kennis, subsidie en haar netwerk. Het programma geeft ook een beeld van de opgave uit het landelijk Klimaatakkoord: van grootschalig energie opwekken tot anders verwarmen van onze gebouwen, en van landbouw tot industrie.