De werkzaamheden aan een aantrekkelijke stadsboulevard in de binnenstad van Doetinchem lopen goed door. Op dit moment werkt de aannemer aan de fietsoversteek tussen de Waterstraat en de fietsbrug. Om de aansluiting op de Waterstraat mogelijk te maken, moet ook aan de Waterstraat gewerkt worden. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 4 oktober en uiterlijk woensdag 13 oktober.

De weg blijft geopend voor auto’s, fietsers en voetgangers. Wel kan enige overlast ontstaan. Om deze werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, zetten we verkeersregelaars in. Voor bevoorradend verkeer geldt de aangegeven omleiding.