De verkoop van de gemeentelocaties De Bongerd en Oude gemeentewerf in Hoog-Keppel is afgerond. Gemeente Bronckhorst heeft de locaties overgedragen aan de projectontwikkelaars.

Op De Bongerd komen in een kleinschalig appartementengebouw twaalf appartementen. Op de Oude gemeentewerf worden zes levensloopbestendige woningen gebouwd. De projectontwikkelaars gaan nu aan de slag met de ontwerpen voor de woningen en de inrichting van de locaties. Daarbij zijn de verkoopvoorwaarden leidend, die de gemeente met de buurt en de Dorpsraad hebben bepaald. Bijvoorbeeld het behoud van het dorpse karakter, waardevolle bomen en groen. Maar ook de stedenbouwkundige eisen, zoals maximale bouwhoogtes en privacy. Een andere afspraak is dat de ontwikkelaars de directe buurt goed informeren over de ontwerpen en later de bouwfase.