© Foto: RTV Ideaal

In Villa Zilverlinde in Vorden worden al enige tijd statushouders opgevangen die aan dee gemeente Bronckhorst zijn toegewezen, maar voor wie er nog geen woning beschikbaar is. De druk op de huisvesting van statushouders en de overvolle AZC’s, waar zij vaak noodgedwongen langer verblijven vanwege het tekort aan huisvesting, blijft een actueel probleem. Villa Zilverlinde biedt tijdelijke opvang totdat er een geschikte woning beschikbaar is.

De samenwerking tussen de gemeente Bronckhorst en Villa Zilverlinde verloopt goed en besloten is om deze samenwerking te verlengen tot eind december 2024. De samenwerking begon in het najaar van 2022. Het belangrijkste doel is om de druk op de AZC’s te verminderen en de doorstroom te bevorderen. ”Statushouders hebben het recht om een nieuw bestaan in ons land op te bouwen. Hoe sneller zij kunnen verhuizen naar een vaste leefomgeving, des te beter kunnen ze hun leven en inburgering oppakken” zo laat de gemeente weten.

De statushouders krijgen vanuit de gemeente Bronckhorst een sociaal consulent toegewezen en zullen worden begeleid.