Tijdens de laatste raadsvergadering van 2023 zijn Bashar, Esmée, Timo en Vincent feestelijke geïnstalleerd als lid van de Jongerenraad Berkelland. Samen met Vica en Mirte, die dinsdagavond niet aanwezig konden zijn, kunnen zij nu officieel aan de slag en gevraagd en ongevraagd advies geven richting gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De Jongerenraad Berkelland bestaat sinds 2018 maar mede vanwege de coronajaren, was het enthousiasme een beetje weggezakt. Nu zijn er 6 nieuwe leden die vol energie de stem van de jongeren willen laten horen. Zij hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitwerken van hun plannen en hebben thema’s benoemd waar zij de komende tijd mee aan de slag gaan: openbaar vervoer, woningbouw, werkgelegenheid, jeugdzorg/jeugd GGZ en vrije tijdsvoorzieningen.

© Foto: Gemeentebelangen Berkelland