Elk jaar reikt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten de Erfgoedprijs uit. Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten in onze gemeente. Ook personen of organisaties, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten, kunnen worden voordragen voor de prijs.

De voorgedragen kandidaten voor de Erfgoedprijs 2021 zijn besproken door de Commissie Cultureel Erfgoed. Zij heeft het college geadviseerd dit jaar vier kandidaten onder de aandacht te brengen.