Afgelopen woensdag verloor een vrachtwagen op de Goorseweg, Stationsweg en Kwinkweerd in Lochem een deel van zijn lading puin. In het puin kunnen mogelijk resten van asbest zitten, maar de Omgevingsdienst Achterhoek constateerde dat de risico’s voor de omgeving zeer beperkt zijn. Maandag 6 november laat de provincie Gelderland de laatste resten opruimen die nog in de berm liggen en de Omgevingsdienst Achterhoek ziet erop toe dat het hele terrein vrij wordt gemaakt van eventuele puinresten.

De vrachtwagen was afkomstig van sloopwerkzaamheden van het voormalige Streekbetonterrein. De sloopwerkzaamheden laat de provincie Gelderland uitvoeren in het kader van de werkzaamheden voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem). Tijdens het transport over de weg is een deel van de lading op de Goorseweg, Stationsweg en Kwinkweerd terecht gekomen. De Goorseweg is daarna een paar uur afgesloten geweest. Alle resten op deze wegen zijn opgeruimd.

© Foto: gemeente Lochem