Haarlo bij Ooink

Waterschapspartij Vrienden van de Berkel (VvdB) doet ook in maart 2023 mee voor zetels in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Vrienden van de Berkel heeft de afgelopen jaren een eigen geluid laten horen in het algemeen bestuur. Niet vanuit een politieke achtergrond of invloed maar vanuit grote betrokkenheid met het gebied. Zij wil de kenmerkende inbreng van de afgelopen jaren voortzetten en versterken. VvdB is een regionale kieslijst die uitsluitend deelneemt in het stroomgebied van Waterschap Rijn en IJssel. De partij wil zich richten op de regionale taken die van belang zijn voor de inwoners die daar wonen en de ondernemers die daar actief zijn.

Vrienden van de Berkel gaat uit van de volgende 5 speerpunten:

 • Water raakt uw gezondheid en veiligheid
  Schoon water en een verantwoorde zuivering van afvalwater. Afvalwater is een grondstof.
 • Water raakt uw omgeving
  Iedereen in stad, dorp en buitengebied kan genieten van water en natuur door een groenblauwe dooradering en het herstel van biodiversiteit.
 • Water raakt de regionale economie
  Een gecombineerde aanpak van water, natuur en klimaat gaat samen met het belang van boeren en het behoud van een duurzame landbouwsector.
  Inwoners, boeren, bedrijven en agrarische natuurverenigingen betrekken bij het uitvoeren van waterschapstaken.
 • Water raakt uw portemonnee
  Goede balans tussen betaalbaarheid en ambities. Lasten eerlijk verdelen, uitgaven baseren op inkomsten, schulden omlaag.
 • Water raakt ons allemaal
  Zorgen voor een betere klimaat- en waterbewustwording bij jong en oud en hen direct betrekken bij de besluitvorming.

Martin Bouwmeesters is gekozen tot lijsttrekker. Hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring en affiniteit met water. Naast hem staan nog 18 kandidaten op de kieslijst, verspreid over het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel.

© Foto: Vrienden van de Berkel