Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde uit Velswijk heeft onder de titel ‘Dansen houdt je jong!’ een promotiefilm gemaakt om het dialect en de folklore in ere te houden. Dit is gedaan in samenwerking van de FFGN (Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland) en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Deze films zijn bedoeld als ondersteuning van de ledenwerving.

In de promotiefilm komt voorzitter Bennie Bannink van de Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde uit Velswijk aan het woord. Hij verteld over zijn motivatie om lid te worden van een folkloristische groep in zijn omgeving.

© Foto: Wi’j Eren ’t Olde