Ondanks een ‘dreigende brief’ blijft het gebied langs de Oude IJssel tussen Doetinchem en Laag-Keppel staan als zoekgebied voor windmolens. Daarmee werd niet ingegaan op de oproep die drie actiegroepen deden in een open brief om geen besluit te nemen over de Omgevingsvisie. Een brief die door raads- en collegeleden als dreigend werd ervaren.

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik, Klankbordgroep Windpark Doetinchem en Tegenwind Oude IJssel verzochten deze week de gemeenteraad om geen besluit te nemen over de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie van Doetinchem staat opgenomen dat er één zoekgebied voor de mogelijke komst van windturbines is in de gemeente. Het gebied langs de Oude IJssel tussen Doetinchem en Laag-Keppel. Dit is tegen het zere been van de partijen die al jaren vechten tegen de komst van grote windturbines in het gebied. Dat er een gebied ingetekend is wil nog niet zeggen dat er definitief windmolens komen in de gemeente. Zo staat in de visie dat de volksgezondheid een belangrijke afweging is en dat de vernieuwde regels van het Rijk, onder andere nieuwe afstandsnormen, worden afgewacht.

De briefschrijvers hameren op de verschillende gezondheidsrisico’s en verwijten de gemeente dat er niet aan bewonersparticipatie gedaan is. Ook willen ze dat er in Doetinchem geen klap op de Omgevingsvisie gegeven wordt omdat het ‘politieke sentiment’ veranderd is. Zo is de PVV, de grootste na de recente Tweede Kamerverkiezingen, tegen de komst van windmolens. Echter zorgde de manier van schrijven in de raad van Doetinchem voor verbazing.

In de open brief staat geschreven: “Wij geven u uit een goed bedoeld en wel te begrijpen eigenbelang in overweging om de stemming over de Omgevingsvisie openbaar en hoofdelijk te laten plaatsvinden. Met een hoofdelijke stemming is duidelijk wie in de toekomst mogelijk persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld en wie niet. Zonder een hoofdelijke stemming is, zowel de raad als collectief, als ook ieder individueel lid van dit gremium, persoonlijk aansprakelijk.”

Deze tekst zorgde ervoor dat VVD-fractievoorzitter Marius Wijers vragen stelde over de brief en het omschreef als een dreigement. Burgemeester Boumans begreep de vragen van Wijers en nam aan dat de VVD’er namens de gehele raad sprak. “U moet in opperste vrijheid uw werk kunnen doen en uzelf vrij kunnen voelen”, zo begon Boumans. “Ik vind de brief onzorgvuldig, onheus en onverstandig”, aldus burgemeester Boumans, die aangeeft dat mensen in hun recht staan om voor hun standpunten op te komen. “Maar het mag nooit op een manier die als bedreigend wordt ervaren. Het zou de briefschrijvers sieren om met nog een brief te komen waar ze afstand namen van de passage.” Boumans wil eventuele vervolgstappen niet uitsluiten.

De Omgevingsvisie onder de naam ‘Doetinchem, kloppend hart van de Achterhoek’ werd donderdagavond aangenomen door de raad. Alleen de fracties van de SP en FvD stemden tegen. In de visie staan onder meer de de werkwijze van de gemeente opgeschreven op het gebied van wonen, werken, landelijk gebied en leefbaarheid richting 2036. Doetinchem heeft onder andere de ambitie om in dit jaar gegroeid te zijn tot 70.000 inwoners

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8