De gemeente Winterswijk wil experimenteren met een alternatieve laadoplossing en start een pilot met kabelgoottegels om gevaarlijke situaties met laadkabels over trottoirs te voorkomen. Eén van de ambities van het Klimaatakkoord is dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 emissieloos moeten zijn, dus schoner, stiller en klimaatbewust rijden. Dit betekent een nationaal wagenpark van zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030. Met het toenemende aantal elektrische auto’s zullen ook steeds meer laadpalen in het straatbeeld verschijnen, waarvan een groot deel door particulieren aangevraagd zullen worden.

“Deze toestroom zorgt voor uitdagingen. In Nederland heeft ongeveer 30% van de huishoudens een eigen oprit. Rijders van een elektrische auto die niet de beschikking hebben over een eigen oprit zijn afhankelijk van laadoplossingen in de openbare ruimte. Daar willen wij graag in faciliteren”, aldus wethouder Bert Frings.

De gemeente Winterswijk wil gaan experimenteren met de Verlengde Private Aansluiting (VPA) als alternatieve laadoplossing. Een VPA is een laadpaal die is aangesloten op de meterkast van de rijder en op eigen terrein is geplaatst. Met een laadkabel wordt het voertuig dat geparkeerd staat in de openbare ruimte opgeladen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, start de gemeente een pilot met kabelgoottegels. Dit is een tegel met een uitsparing en rubber afdekstrip waarin een kabel makkelijk weggelegd kan worden. Door het plaatsen van deze tegels komt de laadkabel verzonken in het trottoir te liggen en kan (struikel)gevaar worden voorkomen.

Foto: RTV Ideaal