Bronckhorst houdt initiatieven voor woningbouw in een straal van twee kilometer rond geitenhouderijen ondanks een advies van de GGD niet tegen. Bij omwonenden van dergelijke bedrijven komt een longontsteking vaker voor, maar de gemeente wil niet wachten op een onderzoek naar de mogelijke invloed op de gezondheid.

“Omdat niet met zekerheid gesteld kan worden dat ook daadwerkelijk kans bestaat op gezondheidsrisico’s en woningbouw door de huidige woningnood een groot maatschappelijk belang dient, is besloten woningbouwinitiatieven in de nabijheid van geitenhouderijen doorgang te laten vinden”, laat de gemeente Bronckhorst weten. In de gemeente bevinden zich in totaal zes geitenhouderijen, waarvan een aantal binnen een straal van twee kilometer waar woningbouw mogelijk is. Initiatiefnemers worden wel gewezen op mogelijke gevaren voor de gezondheid.

Uit eerder onderzoek van de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) uit 2014 bleek dat er een verhoogd risico is van bijna dertig procent op longontsteking in een gebied van twee kilometer rond geitenhouders met meer van vijftig dieren. Waarom dit verhoogde risico er is, wordt momenteel onderzocht. De uitkomsten van dit VGO-vervolgonderzoek werden vorig jaar al verwacht, vanwege de coronapandemie is dit opgeschoven tot 2024. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met universiteiten en het Nivel.

‘Hoe kleiner de afstand, hoe groter het risico’
Met het toestaan van woningbouw rond geitenhouderijen gaat de gemeente in tegen het advies van de GGD. De organisatie roept op tot terughoudendheid met het plaatsen van ‘gevoelige bestemmingen zoals woningen’ in de buurt van bestaande geitenbedrijven. “Daarbij geldt: hoe kleiner de afstand tot een geitenbedrijf, hoe groter het risico”, aldus de organisatie. “Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om het risico op longontsteking te beperken.”

Geitenstop
Naar aanleiding van het VGO-onderzoek in 2014 heeft de provincie in 2017 een geitenstop afgekondigd. Dit moratorium betekent dat geitenhouderijen niet mogen uitbreiden, in ieder geval niet tot de uitkomsten van het vervolgonderzoek bekend zijn. Zo is de groei van een geitenhouderij aan de Schooltinkweg bij Zelhem eerder dit jaar al definitief tegengehouden. Dit bedrijf wilde groeien naar een kleine tweeduizend dieren.