De dienstwoning op het voormalige terrein van aardappelverwerker Aviko in Hoog-Keppel krijgt een woonbestemming als het aan het college van Bronckhorst ligt. Ook mag er een twee-onder-een-kap woning gebouwd worden op een braakliggend stuk grond.

In 2017 werd de bestemming van het terrein al omgezet van bedrijf- naar woonbestemming. Er waren toen plannen voor een landhuis, maar die vonden nooit doorgang. In 2021 is er door twee stellen een plan ingediend voor een twee-onder-een-kap woning op een braakliggend stuk grond op het terrein. Het landhuis is in de nieuwe plannen kleiner geworden. De gemeente wil hier nu een vergunning voor afgeven zodat de woningen gerealiseerd kunnen worden.

Het voorstel van het college komt in de gemeenteraadsvergadering in maart aan bod. In september 2021 werd er in een commissievergadering ook over deze plannen gesproken. Toen kwamen er bedenkingen omdat er zou worden afgeweken van de woonvisie. Volgens de gemeente sluit de aanvraag wel goed aan bij de huidige visie van de gemeente, mede omdat de woningen ‘landschappelijk’ worden ingepast.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8 (archief)