Vanaf 23 augustus tot 10 september kunnen inwoners van gemeente lochem hun mening geven over de woningbouwplannen in Lochem. Deze plannen staan per kern beschreven in een kernvisie Wonen.

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Met deze woningbouwplannen wil het college van burgemeester en wethouders de leefbaarheid in de dorpen behouden en waar het mogelijk is vergroten.