©️ Foto: REGIO8

Het college van Bronckhorst heeft nieuwe plannen gepresenteerd voor de bouw van 180 nieuwe woningen aan de Hiddinkdijk in Hengelo. Waterschap Rijn en IJssel zegt dat het kan, maar is geen voorstander van het plan. In een mail naar omwonenden schrijft de organisatie dat ze ‘bouwen op zulke locaties niet moeten willen’.

Ondanks de aversie bij het waterschap, haalt Bronckhorst zelf iets anders naar voren uit het contact met de organisatie. “Het waterschap en de gemeente concluderen dat onder de huidige omstandigheden het project verder uitgewerkt kan worden”, liet wethouder Emmeke Gosselink deze week in een persbericht weten. Uit correspondentie tussen het waterschap en omwonenden van de Hiddinkdijk blijkt dat het waterschap toch niet helemaal optimistisch naar de woningbouwplannen van de gemeente kijkt.

‘Het waterschap heeft dus niet positief ingestemd, maar duidelijk aangegeven dat op basis van de voorgestelde technische maatregelen dit plan technisch uitvoerbaar lijkt te zijn’, schrijft de organisatie in een email gericht aan omwonenden van de Hiddinkdijk, die vroegen wat het standpunt van het waterschap over de plannen was. ‘In alle overleggen hebben wij duidelijk aangegeven dat wij als waterschap bouwen op zulke locaties niet moeten willen.’

Uit kaarten van het waterschap blijkt dat het grondwater momenteel bij de bouwlocatie aan de Hiddinkdijk tot 0,25 meter onder het maaioppervlak staat, doordat het gebied een stuk lager ligt dan omliggende gebieden. Hierdoor kan er zonder ophoging niet gebouwd worden. Bij omliggende gebieden komt het grondwater tot ongeveer twee meter onder het maaioppervlak, wat diep genoeg is voor woningbouw. De nieuwe plannen van de gemeente bestaan uit het ophogen van de Hiddinkse Weide, voorheen Hiddinkdijk, met op sommige plekken meer dan één meter zand.

Tegelijkertijd moeten er ook zogenaamde wadi’s worden gemaakt. Dit zijn afgegraven stroken in de grond die vol kunnen lopen met water, wanneer de grondwaterstand te hoog staat of er te veel regen valt. Deze gaten moeten weer worden aangesloten op omliggende sloten en waterwegen door middel van duikers. Op de vraag wat er met omliggende locaties gebeurt, wanneer een laaggelegen gebied wordt opgehoogd, heeft het waterschap niet inhoudelijk gereageerd.

Ondanks dat in een mail naar omwonenden van de Hiddinkdijk het waterschap aangeeft dat bouwen op zulke locaties geen goed plan is, blijken ze in een schriftelijke reactie tegen REGIO8 een stuk genuanceerder. “In deze fase van het initiatief heeft het waterschap geen formele rol of bevoegdheid”, zegt een woordvoerder van het waterschap. Wel geven zij aan dat er een aanvullend onderzoek nodig is, wanneer het stedenbouwkundig plan concreter wordt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8