Zalencentrum De Boer in Harreveld gaat plaatsmaken voor acht kleine woningen voor senioren en starters. Het café naast het zalencentrum blijft wel bestaan.

“Het gaat om zogenoemde ‘Small Houses’ die gebouwd gaan worden”, zegt wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre. “Dat zijn een soort ‘Tiny houses’, maar deze worden wel aangesloten op alle nutsvoorzieningen.” Volgens Frank is er veel belangstelling voor de kleine woningen. De bedoeling is dat toekomstige bewoners in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) volledige zeggenschap krijgen over de uiteindelijk te realiseren woningen.

De locatie van het zalencentrum stond al langere tijd in de planning als mogelijke locatie voor woningbouw. Als de gemeenteraad binnenkort akkoord gaat met de plannen kan de bouw in het eerste kwartaal van 2022 starten. Naar verwachting zullen de nieuwe woningen in de zomer worden opgeleverd.

Foto: REGIO8