Ook aan het Zelhems Chr. Oratoriumkoor is de coronatijd niet ongemerkt voorbij gegaan. Toch zijn de repetities van het koor op 7 september weer hervat.
Er is begonnen met het instuderen van The Crucifixion van John Stainer en Die Schöpfung van Haydn.

Het koor heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Met name tenoren en bassen maar ook andere stempartijen zijn welkom. Geïnteresseerden zijn vrijblijvend welkom op de repetitie-avond op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in Theater De Brink in Zelhem.

Meer informatie is te vinden op: zcokzelhem.webs.com