© Foto: REGIO8

Als het aan de Nederlandse wielerunie, Achterhoek in Beweging én de gemeenteraad van Montferland ligt, vindt het Europees Kampioenschap veldrijden in 2026 in Zeddam plaats. De gemeente moet wel snel met duidelijkheid komen, anders vaart deze kans voorbij.

“We hebben afgesproken dat we ons voor de organisatie nu alleen op Montferland focussen”, zei Wim Nuyts van Golazo Events tijdens het raadsberaad van dinsdagavond. Het evenementenbureau is één van de partijen die de organisatie van het EK op zich moet gaan nemen. De andere partijen zijn Achterhoek in Beweging, de KNWU en de UEC (Europese Wielerunie). Montferland ligt momenteel dus op poleposition voor de organisatie van het evenement. Eerder deden ze al een poging, maar werd dit bid teruggetrokken. Na een motie van de raad op 1 februari, die unaniem voor organisatie van het EK is, heeft het college een nieuw bid ingediend. Dit werd dinsdagavond gepresenteerd.

Er zijn nu een aantal randvoorwaarden geschetst voor het organiseren van het sportkampioenschap. Zo geeft Montferland aan alleen gastheer te willen zijn, ze willen geen organisator worden. De gemeente wil ook een bijdrage van maximaal 150.000 euro doen in de vorm van subsidies. Omdat dit buiten de normale subsidiepotjes valt, moet de raad hierover beslissen. Naast de subsidie wil de gemeente ook ambtelijk gezien meedenken en ondersteunen waar nodig. Met de Provincie Gelderland is er overleg over een financiële bijdrage van 220.000 euro. De VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland) ziet op het gebied van veiligheid ook geen knelpunten.

De organisatie van het EK Veldrijden in Zeddam wordt Achterhoek breed gedragen. Achterhoek in Beweging is dan ook één van de initiatiefnemers. Als het evenement doorgaat, dragen de overige acht aangesloten gemeenten elk 10.000 euro bij aan de organisatie. “Maar dat is nog geen concrete toezegging, de gemeenten geven aan dat Montferland eerst moet besluiten of ze dit evenement als gastgemeente willen hebben. Dit geldt ook voor de bijdrage van de provincie. Er is overal wel positief gereageerd op het plan”, aldus Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging.

De reacties vanuit de raadsleden waren alleen positief. De raad is nog steeds unaniem voor het organiseren van het EK. “We moeten er gewoon voor gaan”, zei Freddy van Dijken van D66. Dat vat de tendens goed samen. Er moet echter snel een besluit worden genomen, de deadline ligt namelijk op 16 mei. De raad wil tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 april een klap geven op de kwestie. Alle seinen staan op groen voor de organisatie. Het lijkt er dan ook op dat Zeddam zich op kan maken voor een Europees Kampioenschap.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8