Afgelopen zondag was er weer een Folkloristisch Zomerfeest bij Museum Smedekinck in Zelhem.

Het zoals vroeger maaien en dorsen van de rogge en het demonstreren van de gebruiken die daarbij hoorden, is een belangrijk onderdeel van het Folkloristisch Zomerfeest. Het maaien gebeurt afwisselend met de zicht, een aflegger, zelfbinder en een oude combine. Uitgezonderd het rogge maaien vonden alle activiteiten, inclusief het dorsen en de optredens van folkloristische dansgroep Wi’j Eren ‘t Olde, plaats op het erf van het museum.

Onder de hooiberg speelden een aantal leden van de Doetinchemse Harmonica Club vrolijke muziek en klonken er vrolijke noten tijdens het stoelendansen voor alle leeftijden. Op het erf, op De Daele en in De Schure werden een groot aantal (oude) ambachten en hobby’s gedemonstreerd. In de kruidentuin konden bezoekers zelf kruidenazijn maken. Ook voor de kinderen waren er vele activiteiten. Zo kon er een ritje maken op een ezel gemaakt worden en knuffelen met de dieren van de kleindierenshow. Om het geheel compleet te maken waren er ook oud-Hollandse spellen en kon er worden geschminkt.

© Foto: Gerard Koerntjes

Meer foto’s in ons fotoboek