Bronckhorst wil de sluiting van de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde bij Gelre Ziekenhuizen in Zutphen tegengaan. Een motie over de toekomst van Gelre Ziekenhuis werd donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

“Het besluit betekent dat mensen die in het noordelijke gedeelte in onze gemeente wonen naar Doetinchem moeten, of naar Deventer”, aldus mede-indiener Martin Fröberg, fractievoorzitter van D66, over de gevolgen van de sluiting van de afdelingen. De motie werd ingediend samen met het CDA en Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). De partijen zijn bang dat daadwerkelijke sluiting ‘levensbedreigende situaties’ gaat opleveren in Bronckhorst. Ook verwachten ze een grotere druk op huisartsen en verloskundigenpraktijken in de gemeente.

De indieners roepen het college op dat ze kenbaar maken dat de gemeente de voorgenomen sluiting van de afdelingen afkeurt bij het bestuur van het Zutphense ziekenhuis. Ook werd in de motie opgeroepen om samen met betrokken gemeenten alle mogelijke realistische middelen in te zetten, om sluiting van de afdeling hoog complexe spoedzorg en acute verloskunde van Gelre Zutphen te voorkomen.

De afdeling Verloskunde in Gelre Ziekenhuizen in Zutphen sluit per 1 juli. Dat heeft de Raad van Bestuur begin februari officieel meegedeeld aan verloskundigen en ander zorgpersoneel. Het ziekenhuis neemt ook de spoedeisende hulp onder de loep en overweegt die af te schalen, maar onduidelijk is nog in welke vorm.

De motie werd in Bronckhorst unaniem aangenomen. Wethouder Evert Blaauw gaf aan op regionaal vlak in gesprek te zijn om te kijken hoe de spoedeisende hulp in de regio in stand kan worden gehouden. “Deze motie steunen wij om verder te gaan met de gespreken die wij al hebben in de regio”, aldus de wethouder.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: Omroep Gelderland (actie van personeel)